با توجه  به سال ساخت ، برای لنت جلو و عقب پژو 206 تیپ 5 دو مدل لنت ترمز وجود دارد