با توجه  به سال ساخت ، برای لنت جلو و عقب پژو 207 دو مدل لنت ترمز وجود دارد