با توجه  به سال ساخت ، برای لنت جلو و عقب پژو 206 اس دی دو مدل لنت ترمز وجود دارد