نوع و شکل لنت برای لنت عقب ال 90 ، در سه مدل :
فول و نیمه فول و از مدل 94 به بالا  ( ال 90 جدید )  است .

 لنت عقب ( نوع A )
ال 90 فول

کفشک ترمز عقب ال90 (l90) – آسیا لنت

لنت ترمز آسیا لنت
قیمت : 480.000 تومان
لنت عقب ال 90 فول

مناسب برای خودروهای زیر:

عقب L90 - عقب 206 تیپ 3 - عقب 206 تیپ 2 مدل 94 به بالا - عقب لیفان 520

لنت ترمز عقب ال90 (l90) – جهان لنت

جهان لنت جهانلنت جهان ترمز
قیمت : 360.000 تومان
لنت عقب ال 90 فول

مناسب برای خودروهای زیر:

عقب L90 - عقب 206 تیپ 3 - عقب 206 تیپ 2 مدل 94 به بالا - عقب لیفان 520

کفشک ترمز عقب ال90 (l90) – آریتما

قیمت : 390.000 تومان
لنت عقب ال 90 فول

مناسب برای خودروهای زیر:

عقب L90 - عقب 206 تیپ 3 - عقب 206 تیپ 2 مدل 94 به بالا - عقب لیفان 520