توجه : با توجه  به مدل ماشین ، نوع و شکل لنت برای لنت جلو و عقب تالیسمان دو مدل لنت وجود دارد

 لنت عقب ( نوع A )
فابریک تالیسمان

لنت مخصوص و به صورت فابریک برای رنو تالیسمان می باشد

 لنت عقب ( نوع B )
مشترک با رنو کولئوس –  ایکس تریل